Avgiftsfri parkering

Bilparkering är avgiftsfri under kräftfestivalen, men endast på anvisad plats. Camping förbjuden på bilparkeringen. Läs mer