Kategori:Kräftfestivalen

Avgiftsfri parkering

Avgiftsfri parkering

Bilparkering är avgiftsfri under kräftfestivalen, men endast på anvisad plats. Camping förbjuden på bilparkeringen. Husbilar, husvagnar och tält hänvisas till Rosendal och Olofsbo campingar. Trafiknämnden i Falkenbergs kommun har enligt lokal trafikföreskrift beslutat om parkeringsförbud på gator i Glommen. Läs mer