Festivalprogram 2017

Serveringstält, hantverk, knallemarknad, loppmarknad, skumdisco och massor av musik!

Onsdag 18/7 Händelse
17.00-24.00  Hantverks- och Knallemarknad
16.00-17.00
17.00-01.00 Serveringstältet öppet
18.00-20.00  spelar och underhåller vid serveringstältet
20.00-24.00 Dans på kajen till
Torsdag 19/7 Händelse
16.00-17.00
17.00-01.00 Hantverks- och Knallemarknad
17.00-01.00 Serveringstältet öppet
20.00-24.00

20.00-24.00

Fredag 20/7 Händelse
17.00-24.00 Hantverks- och Knallemarknad
16.00-20.00 Loppmarknad öppen
16.00-17.00
17.00-01.00 Serveringstältet öppet
18.00-20.00  spelar och underhåller vid serveringstältet
20.00-24.00 Dans på kajen till
Lördag 22/7 Händelse
10.00-24.00 Hantverks- och Knallemarknad
ca. 14.00-
11.00-18.00 Loppmarknad öppen
12.00-01.00 Serveringstältet öppet
15.00-16.00 Skumdisco för barn (på stranden bakom serveringstältet)
12.00 Start Juniorloppet 2 km
13.30 Start Kräftloppet 10 km samt Glommaloppet 5,5 km
12.30-15.30 Prisutdelning direkt efter varje lopp
11.00-15.00 Sjöräddningssällskapet FBG. Visning av sjöräddnigssällskapets fartyg och verksamhet. Räddnings uppvisning 12.30-13.00
18.00-20.00 spelar och underhåller vid serveringstältet
20.00-24.00 Dans på kajen till